Asistenca

Digitalizacija podjetja RCM, d.o.o.

Naziv operacije: »Digitalizacija podjetja RCM, d.o.o.«

Naziv operacije: »Digitalizacija podjetja RCM, d.o.o.«
Opis operacije: 

V okviru operacije se načrtujejo sledeče aktivnosti:

Elektronska izmenjava med partnerji – vzpostavitev lastnega okolja, ki bo omogočilo elektronsko izmenjavo podatkov in nov sistem e-arhiviranja in pripravo e-dokumentov
Digitalizacija nastopov na sejmih – predstavitev na e-showroomu na e-sejmu
Spletna stran za tuje trge – vzpostavitev v vsaj dveh tujih jezikih
Produktno prodajni video – izdelava produktno-prodajnega videa dolžine vsaj 2 minuti
Krepitev kompetenc – usposabljanja vodstvenega kadra in zaposlenih na področju brezpapirnega poslovanja, učinkovitih procesih in digitalnih delovnih mestih

Namen in cilji operacije:

Namen oz. cilj operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov za nadgradnjo e-poslovanja povečati možnost predstavitve svojih dosežkov in storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja s tujimi kupci in poslovnimi partnerji, olajšati sodelovanje s partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetja in zvišati stopnjo internacionalizacije.

Rezultati operacije: 

Elektronska izmenjava med partnerji (vzpostavljeno lastno okolje za elektronsko izmenjavo podatkov in nov sistem e-arhiviranja in priprave e-dokumentov)
Pripravljene vsebine in udeležba na vsaj enem referenčnem e-sejmu
Izdelana spletna stran v treh jezikih v angleškem, nemškem in hrvaškem jeziku, z odzivnim dizajnom
Izdelan produktno-prodajni video v tujem jeziku, ki bo namenjen širšemu evropskemu trgu, okvirne dolžine vsaj 2 minuti 
Izvedena usposabljanja za krepitev kompetenc.

Višina sofinanciranja:

Višina sofinanciranja znaša 70 % upravičenih stroškov oz. 30.000 EUR.

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

S kakovostnimi storitvami in visoko stopnjo strokovnosti,
ki temelji na zaupanju, stremimo k skupnemu zadovoljstvu in dolgoročnemu sodelovanju.

Zaupajte nam!

RCM

RCM video