Asistenca

Carinski postopek 42

Pri uvozu blaga je možno uporabiti Carinski postopek 42 v primerih, ko je v trenutku carinjenja gotovo, da je blago namenjeno v drugo državo članico.

Blago se sprošča v prost promet s plačilom carinskih in drugih uvoznih dajatev, DDV pa se plača/obračuna v končni namembni državi članici. Oprostitev plačila DDV-ja ob uvozu je mogoča le, če uvozu sledi davčno oproščena dobava znotraj Evropske unije ali prenos blaga v drugo državo članico.

 

Pogoji uvoznika za postopek 42:

 • ob uvozu je iz vseh listin, ki spremljajo pošiljko, razvidno, da je blago namenjeno v drugo državo članico;
 • uvoznik mora imeti slovensko identifikacijsko številko za namene DDV-ja ali davčnega zastopnika v Sloveniji;
 • veljavna številka EORI in davčna številka;
 • slovenska identifikacijska številka ali pooblastilo za davčno zastopanje špediterju;
 • iz dokumentacije je razvidno, da je pošiljka namenjena v drugo državo članico;
 • samoobdavčitev/plačilo DDV-ja v končni državi članici.

 

Prednosti postopka 42:

 • ob uvozu se plačajo samo morebitne carinske dajatve;
 • oprostitev plačila DDV-ja ob uvozu, saj se DDV plača/obračuna v državi članici, kamor je namenjeno blago;
 • sprostitev denarnega toka uvoznika in s tem povečanje likvidnosti uvoznika.
   

S kakovostnimi storitvami in visoko stopnjo strokovnosti,
ki temelji na zaupanju, stremimo k skupnemu zadovoljstvu in dolgoročnemu sodelovanju.

Zaupajte nam!

RCM

RCM video

soap2day